fbpx

Prisliste og byggebeskrivelse for byggetrinn 3

BYGGETRINN 3 Leilighet Rom BRA P-ROM P-ROM (med DHS) Bod P kjeller Hage og markterrasse Balkong  Pris   P.plass og sportsbod  inklusive 
                     
Hus C 2 etasje H201 3 51,9   5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H202 3 51,9     5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H203 3 51,9   5,0   12,6  kr    2 950 000  
  H204 3 51,9     5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H205 3 51,9     5   12,6  kr    SOLGT  
  H206 2 42,4     5,0   10,2  kr    SOLGT  
  H207 2 44,8   5,0   9,6  kr    SOLGT  
                     
Hus C 3 etasje H301 3 51,9   5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H302 3 51,9     5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H303 3 51,9     5,0   12,6  kr   SOLGT  
  H304 3 51,9   5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H305 3 51,9     5,0   12,6  kr    SOLGT  
  H306 2 42,4     5,0   10,2  kr    SOLGT  
  H307 2 44,8     5,0   10,2  kr    SOLGT  
BYGGEBESKRIVELSE Bygg C, Byggetrinn 3

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler, funksjoner og kvaliteter. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelse som er retningsgivende.

Vi tar også forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av prosjektet og planene. I prinsippet er byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet fastlagt, men det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til prospektet. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt kan vise forhold som ikke er med i leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, utomhusarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Det presiseres spesielt at kjøkken leveres iht. egen kjøkkentegning. Tegninger i prospektet viser således ikke den reelle leveransen. Sjakter og VVS føringer er bare delvis inntegnet.

Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske og statiske utformingen av bygget.

Prosjektet er byggeanmeldt iht. tekniske forskrifter av 2017. Det foreligger godkjent reguleringsplan og bebyggelsesplan for Bygg C.


KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betongelementer og stål.
Fasadeveggene utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong isolert med mineralull.
Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med panel, og noe plater. Enkelte fasadedetaljer i ubehandlet betong.
Balkongdekker, der disse leveres, er i ubehandlet betong på overside og underside.
Balkonger blir oppsatt med utvendige synlige oppheng/søyler.
Rekkverk oppføres i stål, glass og trespiler i henhold til forskriftene. 
Balkong-og svalgangsdekker er som en utvendig konstruksjon å anse, mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten.  
Innvendige vegger av stål-/trestendere og kledd med gipsplater. Mineralull i alle innvendige vegger. Leilighetsskillevegger i betong eller stål/gips/mineralull.
Himling av betongelementer med synlige v – fuger i samtlige rom unntatt gangareal og bad som har nedforet himling med overflate i malt gips.
Yttertak er delvis utført i som elementer belagt med isolasjon og takpapp/folie. Yttertak er flatt med ommramming utført som pulttak. Taknedløp vil bli utført som både utvendig og innvendige nedløp.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING

SOVEROM, STUE, ENTRE, KJØKKEN
Gulv: Eikeparkett, 3 stavs
Vegger og himling: Sparklet og malt.

Nedforet himling / innkassing
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i taket og langs vegger.
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede himlinger i våtrom og gangarealer.
Nedforinger / innkassinger i oppholdsrom vil og kan forekomme som en følge av rør- og kanalføringer, og vil bli utført med gipsplater. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert.

UTSTYR

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning, hvit fra Sigdal eller tilsvarende. Benkeplate i laminatutførelse. Antall skap i henhold til egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet. Det presiseres spesielt at plantegninger og tegninger i prospektet ikke gir et riktig bilde av kjøkkeninnredningen som leveres som standard innredning.
Egen kjøkkentegning for omfang og eksakt leveranse vil bli utarbeidet senere i samarbeide med utførende entreprenør.
Det leveres oppvaskbenk med stålbeslag, avtrekkshette over komfyr samt hvitevarer som omhandler komfyr, keramisk topp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap av anerkjent merke.

INNVENDIGE DØRER
Hvite dører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Stål dørvridere. Terrassedører leveres i hovedsak som heve/skyvedør.

BAD
Badene leveres som prefabrikkerte enheter. Dusjarmatur leveres montert på vegg, og det monteres dusjvegger, eller dusjhjørne.
Badekar leveres ikke.
Underskap med hvite glatte fronter, nedfelt servant, speil og opplegg for vaskemaskin (evt. i annet våtrom), lyslist med stikk leveres. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.
Det kan bli minimal terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom.

VINDUER/VINDUSDØRER
Det leveres 3 lags energiglass innrammet i plast eller tre, malerbehandlet fra fabrikk.

HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse. FG-godkjent sikkerhetslås leveres.

GULVLISTER/GERIKTER/TAKLISTER
I rom med eikeparkett leveres gulv-eikelister, ellers fabrikkmalte.
Alle utforinger/gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk.
Synlige hull etter spikerhoder/skruehoder etterbehandles ikke på byggeplass.
Taklister leveres ikke.

PORTTELEFON
Det monteres porttelefon.

 

DIVERSE UTSTYR
Brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter.

 

TEKNISKE ANLEGG

VENTILASJON
Det blir montert balansert ventilasjon i boligen med varmegjenvinning i hver leilighet.

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger i hovedsak skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs vegger. Antall elektriske punkt iht.NEK 400
Alle elektriske punkt er plassert på vegg. Takpunkt monteres ikke.

SANITÆR
Det monteres ett-greps blandebatteri. Det monteres opplegg for vaskemaskin som anvist på tegning.
Opplegg for vaskemaskin på bad der det ikke er eget vaskerom. Dersom tørketrommel monteres på bad må det benyttes kondenstørketrommel.
Varmtvannsbereder felles for hele sameiet.

OPPVARMING
Gulv i hovedbad leveres med elektriske varmekabler.

TV/RADIO
1 stk. uttak for TV- og med signal i vegg(fiber) i stue og soverom. Abonnement fra altibox Digital bestilles og bekostes av kjøper.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av selger basert på hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter, kan bli endret noe i plassering og størrelse når endelige tekniske tegninger er klare.

 

FELLESAREAL

INNGANGSFORHOLD
Hovedinnganger til leilighetene ligger i 1. etasje med innvendig trapp og heis som går til de øvrige etasjer. Svalgang i 2 etasje og overliggende etasjer.
Postkasser plasseres ved hovedinngang eller i trapperom på plan med parkering.
Avfallssystem er plassert sentralt i området ved utkjøring til hovedvei.

TRAPPER/TRAPPEROM/ KORRIDOR
Prefabrikkerte trapper i betong med belegg og malte vegger. Undersiden av trappeløp og repos i malt utførelse.
Eventuelt nedforinger leveres som T-profil/systemhimling.

HEIS
Det installeres heis som dekker alle tre etasjer.

P-PLASSER
Alle leiligheter leveres med en biloppstillingsplass.

UTOMHUSARBEIDER
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet.
Området vil få innkjøring fra ny opparbeidet avkjørsel fra FV 16. Det vil bli gatebelysning langs atkomstveiene inne på området. Fellesarealene vil bli pent opparbeidet, beplantet og tilsådd.
Offentlige fellesareal som torg, deler av hovedvei inn samt vann og avløp, er avtalt overdratt med vedlikehold til Lunner kommune.

BODER
Hver leilighet får 1 stk. sportsbod i 1 etasje.
Med forbehold om flytting av noen til 2 etasje.
Hver sportsbod leveres med vegger av netting/gips/tre/betong og dør. Overflater leveres ubehandlet.

TOMT/BORETTSLAG
Leilighetene blir lagt ut som borettslag.
Selger forbeholder seg retten til å etablere sameier på en eller begge etasjer. Selger kan justere størrelsen på de enkelte borettslag og eller sameie i forhold til salg og hva som er hensiktsmessig i forhold til dette
Næringsseksjonene vil bli regulert i egen regi.
På Grua Torg vil det bli flere sameier bygg. Sameier/borettslag etableres som egen eiendom med eget bruksnummer. Det blir etablert gjennomgående bestemmelser, tinglyst på de enkelte byggetrinn med felles rettigheter og plikter mht. bruk og vedlikehold av fellesarealer, veier, ledninger og øvrige fellestiltak på Grua Torg. Kjøper aksepterer dette og kan ikke fremme krav mot Selger pga. dette.
Felleskostnadene ved overtagelse antas å bli ca.kr 48 pr. m2.

 

TILVALGSMULIGHETER
Erfaringsmessig vet vi at flere kjøpere ønsker å sette sitt personlige preg på leiligheten. I den forbindelse kan vi tilby følgende tilvalgsmuligheter:

  • Kjøkken-/garderobe-baderomsinnredning innenfor leverandørens alternativer. I kjøkken beholder tekniske installasjoner sine opprinnelige plasseringer.
  • Parkett innenfor leverandørens alternativer.
  • Innvendig overflatebehandling (farger) på vegger.
  • Modellvalg hvitevarer innenfor valgt leverandørs sortiment

Det er viktig at kjøper ved eventuelle tilvalg overholder de frister (valg og betaling) som utbygger setter for tilvalg. Oversittes fristen (valg og betaling) leveres leiligheten i hht. ovennevnte basisstandard.

INNFLYTTING
Forventet byggestart er 3 kvartal 2021 Forventet ferdigstillelse/innflytting er beregnet til 1 kvartal 2023.
Endelig overtagelsesmåned varsles ca 3 måneder før, endelig overtagelsesdato 6 uker før innflytting.

 

SELGER
Grua Torg AS er opprettet til det formål å utvikle og selge boligprosjektet i Lunner kommune. Selskapet er eid av Grua Invest AS, Lynnebakken AS, Hadene Eiendom AS og Par Eiendom AS.

 

FORBEHOLD
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg.
Tegninger i prospektet er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan – og fasadetegninger som vedlegges kontrakt.
Beplanting og blomster, innredninger, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke.
Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner ikke er inntegnet. Rørføringer blir innkasset langs vegger der disse kommer, rør i bod innkasses ikke. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av leilighetstype og etasjeplan.
Baderommenes utforming kan endres noe som følge av dette.
Kjøkken leveres iht. egen kjøkkentegning for hver leilighet, som vil bli utarbeidet senere i samarbeide med utførende entreprenør.
Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen av p- plasser og boder.
Priser på de forskjellige leilighetene kan uten forutgående varsel justeres av selger. Dog ikke når kjøpsavtale er signert.
Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

Grua den 18.06.2020.
For Grua Torg AS
Håkon Kristiansen