fbpx

Personvernerklæring

Grua Torg AS driver tjenesten gruatorg.no, og behandler i den forbindelse personopplysninger i henhold til nedenstående personvernerklæring.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Grua Torg AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.

FORMÅLET MED VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere varer og tjenester som avtalt med deg. Personopplysningene brukes også til å forbedre våre tjenester, analysere og forstå markedstrender og for å tilby informasjon og markedsføring som er tilpasset deg og ditt bruksmønster. Personopplysningene kan utleveres til andre for tilsvarende formål, se nedenfor.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVOR VI HENTER DEM FRA
Grua Torg AS behandler personopplysninger som du selv frivillig gir til oss når du bestiller prospenkt eller melder deg på visning. Når du besøker våre nettsider, vil vi også kunne lagre IP-adresser og teknisk informasjon om det tele/datautstyret du bruker og din internett-tilkobling.

Det kan også forekomme at vi mottar og lagrer personopplysninger fra andre kilder som f.eks. andre kunder i forbindelse med verving eller andre tredjeparter som vi samarbeider med. Dette kan f.eks. være en annonsør som gir oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi kan måle effekten av annonsen og gi deg mer relevant innhold. Slike tredjeparter omfatter f.eks.:

Facebook
Google

Vi vil utlevere personopplysningene dersom dette er nødvendig for å overholde våre forpliktelser i henhold til lov eller forskrift eller dersom utlevering er nødvendig for å avdekke eller oppklare mistanke om at våre tjenester brukes til ulovlige formål.

INFORMASJONSSIKKERHET
Personopplysninger som vi mottar blir lagret og behandlet på en måte som ivaretar de krav til informasjonssikkerhet som til enhver tid følger norsk lov.

DINE RETTIGHETER TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING
Alle som er registrert i våre systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Som bruker har man rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Ved å bruke nettstedet gruatorg.no gir du samtykke til å motta kommunikasjon på e-post med informasjon om produkter og tjenester Grua Torg tilbyr.

Du samtykker i tillegg til å motta så skreddersydd kommunikasjon som mulig. Det betyr at deler av din personlige informasjon og tilstedeværelse på Internett, dine digitale fotspor, brukes til analyser for å skreddersy budskapene du mottar i alle kanaler. Kanaler kan være nettsider og sosiale medier, og budskap kan være ulike former for annonser eller informasjon relatert til ditt kundeforhold. Slik vil din opplevelse av all digital markedsføring og reklame på internett være relevant for deg og dine interesser. Resultatet er at kommunikasjonen du mottar på f.eks. sosiale medier og andre plattformer blir lagt til rette for at du skal kjenne deg igjen i det som blir formidlet. Dersom du avslutter kundeforholdet vil du fremdeles motta informasjon, relevante arrangementer og andre produkter som Grua Torg tilbyr.

BRUK AV ANALYSEVERKTØY, INFORMASJONSKAPSLER OG ANNEN TEKNOLOGI
Vi samler inn ulike typer informasjon fra våre brukere slik at vi til enhver tid kan forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen på våre nettsider. Dette gjelder bl.a. informasjon om hvilke sider som besøkes, tidspunktet for besøket og hvilken nettleser som brukes. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne og analysere data om våre brukere. Teknologien brukes delvis fordi det er nødvendig for at våre tjenester skal fungere, delvis for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og delvis for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy. Du kan trekke tilbake samtykket ved å ved å endre innstillingene i nettleseren din slik at du deaktiverer informasjonskapsler og/eller lignende verktøy.

ENDRINGER
Vi vil fra tid til annen kunne endre vår personvernerklæring for å oppfylle de krav som følger av norsk lov, samt dersom vi endrer vår egen praksis for innsamling og annen behandling av personopplysninger. Du finner alltid vår gjeldende personvernerklæring på gruatorg.no.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger kan du kontakte oss: post@gruatorg.no